Συντήρηση Ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη

Web Design - Web Maintenance - Συντήρηση Ιστοσελίδων

Συντήρηση Ιστοσελίδων
Η συντήρηση ιστοσελίδας είναι μια σημαντική παράμετρος για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης παρουσίας στο Internet.

Web Design – Web Maintenance – Συντήρηση Ιστοσελίδων

Οι υπηρεσίες συντήρησης ιστοσελίδων διαφοροποιούνται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εταιρικού website. Ένα τυπικό συμβόλαιο συντήρησης, περιλαμβάνει τον έλεγχο του εταιρικού website όσον αφορά στο περιεχόμενο (διόρθωση κειμένων, πολυμεσικού υλικού και ανενεργών συνδέσμων), την ανανέωση των παλιών και την προσθήκη νέων ιστοσελίδων καθώς και τη διασφάλιση ότι θα είναι πάντοτε online και η λειτουργία του μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η εταιρία μας προτείνει δύο πακέτα συντήρησης ιστοσελίδων.
Συντήρηση Ιστοσελίδας σε θέματα τεχνικής φύσεως

Στο πλαίσιο της συντήρησης ιστοσελίδας, αναλαμβάνουμε την όλη διαδικασία ελέγχου και εξασφάλισης της σωστής λειτουργίας του συστήματος, εξασφάλιση αντιγράφων ασφαλείας (backup) και φροντίζουμε για την ενημέρωση των εκδόσεων των λειτουργικών συστημάτων και των προγραμμάτων προστασίας Συντήρηση Ιστοσελίδας σε θέματα υπηρεσιών και περιεχομένου.

Προκειμένου να είναι πάντοτε επίκαιρος, ένας εταιρικός δικτυακός τόπος θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για:

Αλλαγές σε καταλόγους προϊόντων
Αλλαγές σε τιμοκαταλόγους
Προσθήκες προϊόντων
Νέες Ανακοινώσεις
Προσφορές
Νέους συνδέσμους (links)
Αλλαγές στο προσωπικό
Μεταβολές ή εμπλουτισμό δραστηριοτήτων
Προσθήκη νέων ιστοσελίδων
Παρακολούθηση του τρόπου χρήσης του δικτυακού τόπου

Οι παραπάνω υπηρεσίες διατίθενται απο την εταιρία μας κατόπιν ειδικού ετήσιου συμφωνητικού συμβολαίου ή μεμονωμένης παραγγελίας από τον πελάτη μας και ποτέ αυτές οι υπηρεσίες δεν συμπεριλαμβάνονται ως στάνταρ με την κατασκευή ή την φιλοξενία ενός website


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛ 2310626571

ΚΙΝ 6978469465

Νικολάου Γκίζη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη

Ώρες 11-00 - 20:00